Wednesday, 23 February 2011

0118 Ada Dua Orang Imam Mahdi

Berdasarkan kisah yang diceritakan oleh para ulama yang soleh sejak zaman dahulu lagi hinggalah sekarang, ada dua orang Imam Mahdi yang pernah dikisahkan, yang berada di kalangan umat Islam sejak dari dulu hinggalah ke hari ini. Imam Mahdi yang dikisahkan di sini adalah dari kalangan Ahlus Sunnah sahaja, bukan dari aliran-aliran lain. Kedua-dua Imam Mahdi ini mempunyai ciri-ciri dan tanda-tanda yang menepati apa yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik juga jika kita perhatikan kedua-dua kisah ini, dengan tujuan untuk menambah ilmu, mematangkan lagi pemikiran, mempertajamkan minda dan bagi sebagian orang, untuk menambahkan lagi keyakinan.

No comments:

Post a Comment