Wednesday, 23 February 2011

0012 Sajak - Nilailah Sejarah Melalui Iman

“Sesungguhnya seorang jurubina tidak akan dapat mendirikan sesebuah binaan melainkan setelah dia mengkaji tapak binaan, jenis tanah, mata air dan lain-lain.

“Seorang doktor tidak akan mampu memberikan rawatan yang mujarab melainkan setelah dia bertanya si pesakit akan puncanya, makanan, minuman dan lain-lain.

“Demikian juga seorang sejarawan tidak dibolehkan menyebut sesuatu kisah yang sampai kepadanya atau menghuraikan sesuatu petikan tanpa mengetahui titik tolak umat ini yaitu akidah dan segala yang terpancar daripadanya yaitu kefahaman, nilaian dan maksud.

“Ini karena dibimbangi akan memesongkan di belakang hawa nafsu dan huraian salah yang akan membawa kepada mengubah sepenuhnya sesuatu keadaan dan jauh pula daripada kefahaman yang hakiki.”

(Mahmud Syakir, Al-Muntalaqul Asasi fit Tarikhul Islami)

No comments:

Post a Comment